Sunday, May 7, 2017

8/5/17. Nhưng vần thờ.. ơ cóc. Châu phở gà


Châu phở gà
Cám ơn Châu đã nấu phở gà
Nước lèo nêm nếm thật đậm đà
Ăn ngon no bụng mà chưa đã
Ăn thêm thì khổ cái bụng ha
Cuối tuần quy tụ lại chung nhà
Ăn uống cùng nhau thích quá nha
Mừng em Thông Nguyễn đà cưới vợ
Qua chị Chau Tran đãi phở gà

No comments:

Post a Comment