Friday, November 16, 2007

Riêng tư..

Hôm nay, Ngày 16 Tháng 11, ngày húy kỵ cụ nhạc của tôi, Bông hồng trắng cho người bạn đời yêu qúy.

No comments:

Post a Comment