Tuesday, February 28, 2012

Những vần thờ ơ... cóc 2.

Hôm trước trời mưa to, tôi thả cóc, Langyen chộp được một con mang trả lại, rồi bạn bè ai chộp được cũng trả lại tiếp. Nay nuôi nó to thêm, nên xin lại thả tiếp.

Mong mọi người cùng hiểu cho, tôi chỉ biết đuà để cùng vui thôi, có muá rìu qua mắt thợ, cũng xin chỉ có mục đích để cùng vui thôi.

Chưa già.

Tôi xướng được bạn bè hoạ lại.

Sướng muốn rên, mà ngại làm sao?

Lời vàng, ý ngọc thanh tao.

Như ai đem mật rót vào trong tai.

Tuổi với tác độ ngoài sáu bó.

Vậy mà chưng muốn tỏ mình ‘già!’

Cơm ăn vẫn cứ cơm nhà.

Rượu ngon vẫn uống chẳng tha bưã nào.

Chân còn cứng, nơi nào cũng đến.

Đầu vẫn tinh, tưởng đến trăng sao. (sic)

Chẳng mong chức trọng quyền cao.

‘Thế giới sợ vợ’ anh nao dám bì.

Hy sinh quyết ngồi lì giữ chức.

Chủ tịch này có đức muôn năm.

Vợ kêu ăn, vợ bảo nằm.

Ngoãn ngoan chủ tịch nhất tâm thi hành.

Mặt mày vẫn tinh anh thấy rõ.

Blog liếc xem chưa bỏ một ngày.

Ai thăm vội vã còm* ngay.

Ai xướng thì hoạ, ai bày off theo.

Chuyện thế sự bay vèo cũng mặc.

Chuyện tình duyên trục trặc mà lơ.

Văn chương đuà nghịch mần thơ.

Ghép dăm ba chữ I tờ tìm vui.

Thiên hạ cũng giống tui chứ nhỉ?

Tuổi nhiều nên hưu trí hưởng nhàn.

Nhờ ơn thượng đế thương ban.

Vợ cùng con cháu hợp đàn vây quanh.

Hạnh phúc thật chân thành bầy tỏ.

Bạn mừng cho, đời có dài lâu.

Có chi mà phải buồn rầu.

Ăn no ngủ kỹ còn lâu mới già.

5/09.

No comments:

Post a Comment