Monday, June 22, 2015

23/6/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc khám bệnh định kỳ..


Khám sức khỏe định kỳ
Thứ nào cũng tí ti
Gan nóng hơn một tí
Xương giờ cũng hao đi
Đường có cao đấy nhì
Đừng để nó mập phì
Mà mình đâu còn nhí
Nên chẳng nghĩ ngợi chi
"Dù có không như ý
Cũng phải hui nhị tỳ"
Sức khỏe giờ thật quý
Vàng mà ăn nhằm chi
Khám về kể lại nhỉ
Thả cóc chọn vần "i"

No comments:

Post a Comment