Wednesday, May 31, 2017

31/5/17 Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc có quà

Cóc có quà
Cám ơn anh chị Hải Thoa
Đến chơi lại xách thêm quà quê ta
Măng rừng tận núi rừng xa
Mật ong gừng của Đức Cha làm quà...
Địa phận Hưng Hóa quê nhà
Có các sắc tộc Mường Tè, Hờ Mông
Quà quý, quý ở tấm lòng
Cám ơn anh chị vì lòng thảo thơm

No comments:

Post a Comment