Friday, April 29, 2016

30/4/16. Cóc 30/4

Hôm nay, 30 Tháng Tư.

Bốn mươi năm chẵn đã qua ư


Đất nước xem chừng chưa thống nhất!


Lòng người chưa hết nỗi hận thù.

.
Giặc trong mỗi ngày càng lộng dữ


Thù ngoài bờ cõi chiếm vô tư


Tham nhũng, độc tài đều do đảng


Dân oan, dân chủ mãi chờ ư!!!


Zippo

Ngày này, năm ấy, tháng tư /

 Miền Nam thua cuộc, hao hư nước nhà

Minht:

Hôm nay thống nhất sơn hà

Nhà tan cửa nát, giặc đà bao vây


Đồng khô, cá chết từng bầy


Dân tình khốn khổ vì mày đảng ơi!!!


Phải không Zip Zippo ơi?

No comments:

Post a Comment