Saturday, February 4, 2017

4/2/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc ăn tết

Cóc ăn tết

Năm nay ăn tết ở quê hương
Bóng dừa, sông nước, với con đường
Tỉnh giấc mộng vàng thì không phải
Mở mắt ơ hay vẫn trên giường.
Chúc mọi người vui tết như tết nhé.

No comments:

Post a Comment