Friday, March 2, 2012

Những vần thờ ơ... cóc 4.


Tuổi 62..
Quay đi ngoảnh lại đã sáu hai.

Tóc trắng da mồi vẫn giả nai.

Cơm ăn, phở nhịn! Cho vợ mến.

Rượu uống, trà thôi! Để bạn hoài. "nhớ"

Blog liếc, xem chừng không bỏ được.

Thơ văn, con cóc thả lai rai.

Ngẫm nghĩ chi nhiều mau tổn thọ.

Cứ vui như tuổi mới lên hai.

No comments:

Post a Comment