Wednesday, April 4, 2012

Những vần thờ ơ... cóc 17. Việt Nam hạnh phúc nhất.

Theo VNExpress Việt Nam được xếp là nước hạnh phúc vào hàng Thứ Năm cuả thế giới.

http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2009/07/3BA10EA2/

Nhật trình mới đưa tin sốt sột.

Đất nước mình số một Á Châu.

Thôi đừng tìm kiếm nơi đâu.

Nước mình hạnh phúc đứng đầu thập phương.

Nghe công bố lòng vui dạ sướng.

Thế giới này, hạnh phúc nước ta.

Thứ Năm thế giới à nha.

Môi trường trong sạch, dân ta hài lòng.

Tuổi thọ cũng thuộc vòng số dzách.

Dân hài lòng đói rách tươi vui.

Nghèo hèn đã bị đẩy lùi.

Mỹ, Anh còn phải ngậm ngùi thua xa!

Thấy danh sách mười cha đều lạ.

Hội đồng thi có xỏ không ta?

Chín nước Nam Mỹ đầu đà.

Chỉ thêm có Việt Nam ta đủ mười.

Thế giới sẽ cử người sang học.

Anh xích lô cực nhọc cả ngày.

Tối về vài xị lăn quay.

Trời trăng nào biết đến ngày hôm sau!

Em bé bước tung tăng đến lớp.

Chữ ít mà học phí lại nhiều.

Nếu như em chẳng biết điều.

Học thêm, học phụ, có chiều đi đoong!

Công nhân viên đi làm chịu khó.

Chủ bắt làm cấm có kêu ca.

Bây giờ phải luỵ người ta.

Biết mình hạnh phúc vì là cu li.

Giới lãnh đạo tì tì hưởng lộc.

Toàn đỉnh cao hàng độc anh minh.

Vui vì đưa đất nước mình.

Lên đài danh vọng, quang vinh nhất đời.

Hạnh phúc là người ơi nhớ lấy.

Ăn ngoài đường, ngủ bậy hiên nhà.

Vô sản giờ đúng là cha.

Nếu không hạnh phúc ai mà bầu cho.

No comments:

Post a Comment