Friday, October 3, 2014

4/10/14. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc nhái "Chân quê"
Hôm qua anh đi Mỹ về
Đón anh đứng ở khu C phi trường
Áo thung quần lửng giầy thường
Đầu đội mũ lính bên nường bên anh..

Nhìn anh giờ béo thấy thương
Mới có hơn tháng khó lường nhận ra
Nắng Cali đốt xém da
Anh đen đen tựa như bà bán than.


Hôm nao anh ở Mỹ về
Nhìn anh thấy bụng tư bề bự ra
Trông anh dáng vẻ rõ là
Cái má phinh phính, tóc đà mầu sương

Hôm nao anh đi Mỹ về
Những bài thơ cóc vơi đi rất nhiều
......

No comments:

Post a Comment