Tuesday, April 29, 2014

30/4/14. Nỗi đau còn mãi.

Lỡ ngón tay đẩy sai con "tốt"
Cả Miền Nam tan một cuộc cờ!
Buông súng nhìn đồng đội bơ vơ.
Đau xót lắm thấy nhà tan, cửa nát...
Mới có 39 năm sau biến cố 30 - 4 năm 1975. Một biến cố đau thương của người dân Việt miền Nam với bao nhiêu tang tóc! Có người nói hãy quên đi ngày đó! Chẳng biết ai sao, chứ riêng tôi và gia đình, hàng năm khi ngày 30 tháng 4 về, chúng tôi  không thể nào quên được những tang thương mà cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam.
Các em nhỏ theo cha mẹ, ông bà dự lễ


Mọi người tham dự thánh lễ

Trong Thánh đường

Dự lễ tưởng niệm 30/4/75

Uống trà để hàn huyên

Các cựu binh QLVNCH.

Quân dân vẫn một lòng

Rước nến

Vòng hoa tưởng niệm 30/4/75


Dù sức mình không còn được như xưa, nhưng mỗi năm tôi cố gắng đi dự những sinh họat kỷ niệm biến cố lịch sử và cầu cho những anh hùng tử sĩ và đồng bào. Cũng cầu cho đất nước sớm được hưởng an bình thật sự. Không có cảnh cướp đất và hành hạ dân của nhà cầm quyền độc tài, đảng trị.
Và mọi người được sống xứng đáng với đầy đủ quyền con người.

No comments:

Post a Comment