Wednesday, January 21, 2015

21/1/15. Nhớ chú Bảo.

Nghe tin chú bước lên đò "tạo"
Một lần đi đi mãi không về
Đời người đâu mãi lê thê
Vài câu tiễn chú đường về Nước Cha.

Sáng nay nghe tin chú ra đi lúc 6 giờ 50 phút.
Ngày 21/1/15. Hưởng thọ 68 tuổi.
Tôi đã thông báo cho anh em trên FB biết:
https://www.facebook.com/minhvantranaustralia
 Xin thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Tôma Nguyễn Bảo sớm về nước Thiên Đàng.

No comments:

Post a Comment