Tuesday, November 3, 2015

4/11/15. Mẹ.

Mẹ

Ngày này mười hai năm xưa
Mẹ bỏ chúng con, Mẹ về nhà Chúa
Nhớ Mẹ một mình 
nuôi chúng con tự thủa
Còn bé thơ cho đến lúc nên người
Sao mà đời Mẹ vất vả quá đi thôi!
Chỉ đến lúc chết mới thôi lo nghĩ
Ôi tấm lòng Mẹ thật là cao quý
Biết đến bao giờ con mới đền đáp được nhỉ
Viết mấy dòng nhớ Mẹ mà nước mắt dưng dưng
...
4/11/15

No comments:

Post a Comment