Friday, April 18, 2014

19/4/14. Một vài hình ảnh trong Tam nhật Thánh ở quanh tôi.

Đang trong những ngày Tam nhật Thánh. Tôi tham dự lễ rửa chân và Bữa Tiệc ly tại Nhà thờ Our Lady Sunshine. Rồi đi dự buổi chầu Thánh Thể tại Nhà thờ Corpus Christi, Kingsville Buổi sáng ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Chiều tôi đi dự Cung Nghinh Thánh Gía Tại Nhà thờ Saint Martino, Avondale Height. Sáng Thứ Bảy, Tôi đi dự Đàng Thánh gía ngoài trời tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm.
Có ít hình ảnh  gửi trước lên đây.
 Cha mà còn rửa chân cho con sao?
 Cung nghinh Thánh gía chiều thứ Sáu
Chặng thứ nhất
Thánh gía nến cao
Kiệu Đức Mẹ
Các cụ gìa theo đàng Thánh gía
Đại diện các hội đoàn vác Thánh gía
Cụ gìa và em bé tham dự Đàng Thánh giá
Bồng con theo Đàng Thánh gía

No comments:

Post a Comment