Monday, April 21, 2014

21/4/14 Lễ cung nghinh Thánh gía thứ Sáu tuần Thánh.

Chiều thứ Sáu Tuần Thánh. Lễ cung nghinh Thánh gía tại Nhà thòo Saint Martino Avondale Height.Lễ cung nghinh Thánh gía Thứ Sáu Tuần Thánh tại Cộng đoàn Thánh Martino vùng Avondale Height.

Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, tại Nhà thờ Saint Martino. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Martino đã tổ chức nghi thức cung nghinh Thánh gía tưởng niệm ngày Chúa chịu chết trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.


Buổi lễ đã được Linh mục Nguyễn Trọng Thiên, LM. Linh và Phó tế Triển thuộc Dòng Ngôi Lời đồng tế cử hành các nghi thức. Đoàn đồng tế bước lên khu cung Thánh, chủ tế cùng các linh mục đồng tế nằm sấp mình trước bàn thờ để tưởng niệm giờ phút đau thương của Chúa trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh trước khi cử hành các nghi thức. Sau hai bài đọc là bài Phúc Âm Thánh Gioan 18.1, 19.42 được phó tế Triển, các thừa tác viên và Ca đoàn Martino cùng đọc.

Linh mục Nguyễn Trọng Thiên đã chia sẻ lời Chúa, chia sẻ đặc biệt về chi tiết Phúc âm nói đến sự chết của Chúa Giêsu trong ngày sau hết, khi Ngài rời bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha trên nước Trời. Với giọng nói rõ ràng, mạch lạc và lôi cuốn, linh mục giảng thuyết đã diễn tả những chi tiết trong kinh Thánh nói về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nói về chân tướng những kẻ đóng đanh Chúa từ mùa khổ nạn hằng ngàn năm trước cho đến mãi tận bây giờ. Những lời chia sẻ đã để lại trong lòng mọi người nhiều điều cần suy ngẫm để sống sao cho xứng đáng là người con cái Chúa.


Sau bài chia sẻ, đoàn đồng tế đi xuống cuối nhà thờ và cung nghinh Thánh gía đi lên, có ba chặng nghỉ tượng trưng cho ba lần Chúa bị ngã. Tại mỗi chặng, Thánh gía được tôn vinh: “Đây là cây Thánh gía, nơi treo đấng cứu độ trần gian.”

Khi Thánh gía được cung nghinh đến khu cung thánh, mọi người lần lượt lên để hôn Thánh gía, ai cũng với cả lòng thành để tỏ lòng cung kính và tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa khi xưa, Ngài bị treo mình trên cây Thánh gía vì sự ác độc của loài người.


Lễ kết trong sự thinh lặng, mọi người ra về khi ánh mặt trời không còn nữa. Lòng người cảm thấy trống vắng vì Chúa đã chết đi và mọi người lại hy vọng vào sự sống lại quang vinh của Chúa để cứu nhân loại.

Melbourne 18/4/14.
Trần Văn Minh.

No comments:

Post a Comment