Tuesday, October 7, 2014

8/10/14. Cộng đoàn Vinh Sơn Liêm mừng Lễ Mân Côi.

Tháng Mân Côi về, cùng với toàn thể con cái Mẹ trên khắp thế giới. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, trong Tổng Giáo phận Melbourne cũng hân hoan mừng kính lễ Nữ Vương rất Thánh Mân côi.Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Melbourne, Chiều ngày 7/10/14. Lễ Đức Mẹ rất Thánh Mân Côi. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Cộng đoàn đã hiện diện đông đảo để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi.


Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau suy niệm và lần chuỗi Mân Côi. Sau mỗi chục kinh, đại diện cộng đoàn là một cặp vợ chồng lên dâng hai cặp nến trước ngai tòa Đức Mẹ. Những ngọn lửa mến yêu nhiều mầu sắc, mỗi lúc được góp thêm ánh nến cho thêm sáng, như những tràng kinh Mân Côi liên tiếp nối mãi để dâng lên Mẹ để xin ơn bình an cho toàn thể nhân loại.

Dịp này, cộng đoàn cũng hân hoan chào đón hai tân tòng là các em Maria Minh và Giacôbê đã trở thành con cái Chúa trong lễ rửa tội và thêm sức do Cha quản nhiệm Giuse Trần Ngọc Tân SSS chủ sự.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng đội dâng tiến hoa, dâng hoa lên ngai tòa Đức Mẹ, được trang hoàng với hoa đèn đẹp đẽ. Năm sắc hoa tượng trưng cho muôn ngàn sắc màu, và với cả tấm lòng cung kính, đoàn con Mẹ đã dâng lời cầu khẩn cậy trông xin Mẹ đoái thương nhận lời cầu xin an bình cho thế giới.

Đoàn con Thảo nối tiếp lên dâng hoa trong lúc Đoàn Thánh Tâm Ca hát vang bài “Một tràng hoa Mân Côi.” Các điệp khúc nối tiếp nhau mãi mãi để dẫn dắt cộng đoàn lên dâng hoa kính viếng Mẹ.

8/10/14.
Trần Văn Minh.

No comments:

Post a Comment