Saturday, April 26, 2014

26/4/14. Đại lễ Lòng Chúa thương xót tại Nhà thờ Corpus Chriti,Đại lễ kính lòng Chúa Thương xót tại Nhà thờ Corpus Christi.

Melbourne, vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy 26/4/14. Tuần thứ Hai mùa Phục Sinh. Tại Nhà thờ Corpus Christi Cộng đòan Công giáo Việt Nam trong khu vực đã long trọng mừng kính lễ Lòng Chúa thương xót một cách trọng thể.

Với chủ đề “Phúc cho ai có lòng thương xót.” Mở đầu cho ngày lễ trọng đại là bài thuyết giảng của linh mục Martin Đinh Trung Hòa SJ, Giáo sư Tiến sĩ Thần học luân lý (Jesuit Theological College Melbourne.) Với đề tài: “Lòng Chúa thương xót: Suối nguồn ân sủng.”


Có mấy câu hỏi mà linh mục giảng thuyết đặt ra cho chúng ta tự vấn mình nguyện xin mở mạch nước nơi tâm hồn con. Để tìm xem những gì gây bế tắc như: Sợ Chúa, thiếu lòng tin Chúa. Lòng vị kỷ, coi mình là trung tâm thế giới. Kiêu căng, ghen tỵ, ham quyền lực, Tham lạc thú.. là căn nguyên của tội lỗi vv.

Đúng 3 giờ, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long đã đặt mình Thánh Chúa trong mặt nhật và cùng với cộng đòan quỳ chầu Lòng Chúa thương xót một cách rất trọng thể. Mỗi chục chuỗi là một bài suy niệm cùng với những bản thánh ca được ca đòan hát lên trong niềm cung kính suy tôn và cảm tạ suối nguồn ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban cho cộng đòan, mỗi gia đình và từng người con Chúa.

Sau phần chầu Lòng Chúa thương xót, mọi người được mời nghỉ giải lao uồng nước 15 phút trước khi tiếp tục nghe phần giảng thuyết thứ 2  do Linh mục Vinh Sơn Trần Trí Tụê Dòng Chúa Cứu Thế thuyết giảng. Các chủ đề thuyết giảng hôm nay đều giúp cho cộng đòan hiểu thêm về Lòng Chúa thương xót.


Thời tiết buổi chiều vẫn tốt đẹp để buổi rước kiệu Ảnh Chúa thương xót do Đức cha Vincent và các cha, cùng cả cộng đòan cung nghinh đi trong khuôn viên của nhà thờ.

Cuối cùng, Thánh lễ đồng tế được Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long chủ tế cùng với quý cha Martin Trung Hòa, Vinh Sơn Trí Tụê và linh mục Xưa đồng tế. Sau lời cám ơn của vị đại diện là phép lành với ơn Đại xá cho những người có long thành kính tham dự thánh lễ Lòng Chúa Thương xót, có xưng tội rước lễ thì được hưởng ơn Đại xá.
Melbourne 26/4/14.No comments:

Post a Comment